Približne 1 km ďalej vpravo nájdeme "Múzeum na Grape. Jeho zakladateľom bol dnes už zosnulý Jerzy Rucki, ktorého osud behom 2. svetovej vojny zavial do Švajčiarska, kde býval a aktívne sa podieľal na činnosti poľskej emigrácie.

Aby zachránil históriu rodného kraja a tiež z túžby za Poľskom, rozhodol sa postaviť múzeum, o ktoré sa dnes stará jeho synovec Stanislaw s rodinou. Teraz má podobu malého skanzenu, vzhľadom k tomu na toto miesto bola prenesená pamiatková chalupa so stodolou a bola postavená kováčňa. Drevený dom, alebo "kurlawo chalupa" pochádza z roku 1920. V múzeu sú usporadúvané časové výstavy neprofesionálnej tvorivosti, výstavy ukazujúce zvyky a obrady spojené s celoročným cyklom, edukačné dielne, pri ktorých sú prezentované tradičné remeslá a činnosti, ako šitie krpcov a horalských (goralských) krojov alebo pradenie vlny. V centre Jaworzynky sa nachádza Kostol sv. Petra a Pavla, v ktorom obraz na oltári namaľoval náš rodný umelec Jan Walach. 

Smerujeme ďalej na Jaworzynku a prichádzame do Trzycatku, kde sa nachádza Kostol Matky Božej Frýdeckej na Jaworzynke Trzycatku. Kostol bol vybudovaný na mieste dávnej kaplnky z roku 1866, ktorá bola zasvätená k cti Matky

Božej Frýdeckej, a to z dôvodu toho, že pútnici z Trzycatku putovali až do Frýdku. V roku 1947 bola kaplnka rozobraná a na jej mieste bola zahájená stavba. Tejto ťažkej práce sa zúčastnili obyvatelia najbližšie položených osád a už v októbri 1948 bola drevená kaplnka posvätená. V roku 1999, biskup Tadeusz Rakoczy posvätil kostol zasvätený Matke Božej Frýdeckej. Stará drevená kaplnka bola prenesená na Mlaskawku, aby tam mohla slúžiť veriacim.
V Jaworzynke, v jej južnej časti, sa nachádzajú hranice 3 štátov, je to tzv. Trojmedzie.

Ďalší kruhový objazd na Trzycatku sa nachádza cca 2 km od Trojmedzia alebo miesta stretu hraníc Poľska, Česka a Slovenska. Bod, kde sa schádzajú hranice Istebnej, Hrčavy a Čierneho, sa nachádza v strži koryta potoka 8 m hlbokom a 34 m širokom a je stredom kruhu zakresleného na vrcholkoch rovnoramenného trojuholníka. Na území Trojmedzia sa nachádzajú dva turistické prístrešky s páleniskom (s krbom).