Matúšovské hodové slávnosti 2018 sa začali už v piatok - 21. septembra 2018 vernisážou výstavy výtvarníka Ing. Stanislava Mikovčáka z Čadce pod názvom „Vôňa dedovizne“ vo výstavných priestoroch Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.

Veľkosť civilizácie či národa býva meraná predovšetkým hĺbkou jeho duchovného dedičstva či kultúrnej vyspelosti. Kultúra je pritom definovaná ako súbor zvykov, vzťahov, inštitúcií, umenia a iných čŕt, ktoré charakterizujú spoločnosť alebo sociálnu skupinu. Kultúru však nemožno chápať iba na civilizačnej či národnej úrovni, ale práve naopak, v jej základoch ju tvoria konkrétny ľudia či skupiny. Vďaka ich snahe tak vzniká dedičstvo nesmiernej hodnoty a úlohou každej nasledujúcej generácie je toto dedičstvo zveľaďovať a zväčšovať.

Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky sú najvýznamnejšie kresťanské sviatky, ktoré pripadajú na mesiace marec alebo apríl. Obec Vysoká nad Kysucou, pri príležitosti blížiacich sa Veľkonočných sviatkov usporiadala v novovybudovaných výstavných priestoroch vestibulu Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v mesiaci marec „Veľkonočnú výstavu“.

Na našich stránkach sme Vás informovali o realizácii projektu „Z chalupy do chaĩupy – Z Vysokej do Jaworzynki“, ktorého súčasťou bola i výstava „Umenie Kysúc – hudobné nástroje na Kysuciach“. Pre pripomenutie vernisáž výstavy sa konala 22. septembra 2017 vo výstavných priestoroch vestibulu Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.

Po úspechu výstavy vo Vysokej nad Kysucou prišlo na rad i naplnenie ďalšieho z nastavených cieľov projektu a to presunúť časť výstavy k poľskému partnerovi Towarzystwu Przyjaciól Muzeum Regionalnego. Náročne úlohy presunu vzácnych hudobných artefaktov sa zhostili zamestnanci obce, ktorí hudobné nástroje previezli do priestorov Muzea Regionalnego i agroturystyka „Na Grapie“ v Jaworzynke, kde pod odborným a osobným vedením manželov Kužmovcov bola zrealizovaná ich inštalácia.